วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ไข่เค็มพอกดินภูเขาสารพัดดี วรวุฒิ แสงฟ้า
ไข่เค็มพอกดินภูเขาสารพัดดี ( นาย วรวุฒิ แสงฟ้า )

การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมอง (Product Visual analysis)

สินค้า ไข่เค็มพอกดินภูเขาสารพัดดี 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวสินค้า


ชื่อสินค้า : ไข่เค็มพอกดินภูเขา สารพัดดี
ประเภท : ของบริโภค
สถานะผลิตภัณฑ์ : กล่องกระดาษสีเหลี่ยม
 วิธีการผลิตภัณฑ์ : รับประทาน
สี : เขียว
ขนาด/มิติ : กว้าง 10 cm. ยาว 16 cm. สูง 15 cm
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านเกษตร ม.3 บ้านเชี่ยน ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
ที่อยู่/เบอร์โทร: กลุ่มแม่บ้านเกษตร ม.3 บ้านเชี่ยน ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท T.087-156-3677
ส่วนประกอบ :ไข่เป็ด ดินภูเขา
รูปแบบการขาย : ขายปลีก-ส่ง
ราคา : ฟองละ 5 บาท / กล่องละ 50 บาท
น้ำหนัก/ปริมาตรสุทธิ : 1025 กรัม

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขนุนอบแห้ง (นาย ณัฐวัฒน์ เข็มรุกขา)

การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมอง (Product Visual analysis)

สินค้าขนุนอบแห้ง
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวสินค้า

ภาพที่ 1. สินค้า
ชื่อสินค้า : ขนุนอบแห้ง
ประเภท : ผลไม้แปรรูปอบแห้ง
สถานะผลิตภัณฑ์ : กล่องกระดาษสี่เหลี่ยม
ระบบการพิมพ์ที่ใช่: การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing)
วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ : รับประทาน
สี : เหลือง,เขียว
ขนาด/มิติ : กว้าง 21 cm ยาว 14 cm สูง 4 cm
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านเกษตร ม.3 บ้าน
เชี่ยน ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
ที่อยู่/เบอร์โทร : กลุ่มแม่บ้านเกษตร ม.3
บ้านเชี่ยน.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
T.087-156-3677
ส่วนประกอบ : ขนุนอบแห้ง
รูปแบบการขาย : ขายปลีก-ส่ง ราคา : 15-25 บาท 
น้ำหนัก/ปริมาตรสุทธิ: 8 กรัม


กล้วยตาก (นาย ธนากร วรสาร)

การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมอง (Product Visual analysis)

สินค้ากล้วยตาก
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวสินค้า


  

    
   

        ชื่อสินค้า : กล้วยกล้วยตาก
ประเภท : ของบริโภค
สถานะผลิตภัณฑ์ : กล้วยตากแห้ง
วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ : รับประทาน
สี : น้ำตาลเข้ม
ขนาดสินค้า/มิติ : กว้าง 3 cm. ยาว 9 cm. สูง 1 cm

ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านเกษตร ม.3 บ้านเชี่ยน ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
ที่อยู่/เบอร์โทร : กลุ่มแม่บ้านเกษตร ม.3 บ้านเชี่ยน.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท T.087-156-3677
ส่วนประกอบ : กล้วย / น้ำตาล/ ผงบาร์บีคิว
รูปแบบการขาย : ขายปลีก-ส่ง
ราคา : 15-20 บาท

1. ที่อยู่ของกลุ่มผู้ผลิต : ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตร ม.3 บ้านเชี่ยน ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท T.087-156-3677
2. ชื่อสินค้า :กล้วยตาก
3. ผู้สนับสนุน : ก.ศ.น. หันคา,พัฒนาชุมชน,เทศบาลบ้านเชี่ยน,สำนักงานเกษตร,พัฒนาสังคมหน่วยที่ 9กล้วยอบเนย (นายจักรพันธ์ ไชยศรี)

การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมอง (Product Visual analysis)

สินค้า กล้วยอบเนย
"แม่บ้านเกษตรบ้านเชี่ยน"


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวสินค้า
ชื่อสินค้า : กล้วยอบเนย
ประเภท : ของบริโภค
สถานะผลิตภัณฑ์ : กล้วยฉาบ
วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ : รับประทาน
สี :น้ำตาลออกเหลือง
ขนาด/มิติ : กว้าง 9 cm. ยาว 9 cm. สูง 15 cm
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านเกษตร ม.3 บ้านเชี่ยน ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
ที่อยู่/เบอร์โทร : กลุ่มแม่บ้านเกษตร ม.3 บ้านเชี่ยน.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท T.087-156-3677
ส่วนประกอบ : กล้วย / น้ำตาล/เนยสด
รูปแบบการขาย : ขายปลีก-ส่ง
ราคา : 12 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กล้วยบาร์บีคิว (นาย วรวุฒิ คำแหง)

การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมอง (Product Visual analysis)

(ส.1 สืบค้น) สินค้ากล้วยบารร์บีคิว

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวสินค้า

ชื่อสินค้า : กล้วยบาร์บีคิว
ประเภท : ของบริโภค
สถานะผลิตภัณฑ์ : กล้วยฉาบ
วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ : รับประทาน
สี : ใส
ขนาด/มิติ : กว้าง 9 cm. ยาว 9 cm. สูง 15 cm
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านเกษตร ม.3 บ้านเชี่ยน ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
ที่อยู่/เบอร์โทร : กลุ่มแม่บ้านเกษตร ม.3 บ้านเชี่ยน.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท T.087-156-3677
ส่วนประกอบ : กล้วย / น้ำตาล/ ผงบาร์บีคิว
รูปแบบการขาย : ขายปลีก-ส่ง
ราคา : 15-8 บาท

มูดบอร์ดกลุ่ม


วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเชี่ยนก่อตั้งวันที่ 6 สิงหาคม 2542
คณะกรรมการ 14 คน
ครั้งแรกมีสมาชิก 80 คน
ปัจจุบันมีสมาชิก 133 คน
หน่วยงานสนับสนุน

1. สำนำกงานเกษตร
2. พัฒนาชุมชน
3. สาธารณสุข , กศน.
4. อ.บ.ต. บ้านเชี่ยน
5. ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน
  • ไข่เค็มพอก ดินภูเขาสารพัดดี 
  • ขนุนอบแห้ง
  • กล้วยตาก
  • กล้วยฉาบอบเนย
  • กล้วยฉาบบาร์บีคิว
  • หมี่กรอบสมุนไพร
  • แชมพูสมุนไพร หญ้านางดอกอัญชัน
  • ครีมนวดผมสมุนไพร ดอกอัญชัน- 
  • ว่านหางจระเข้
  • น้ำมันเหลือง นวดกล้ามเนื้อ